Användarvillkor

Ansvarsfriskrivning/Disclaimer

1. Konferensstaden strävar efter att all information på denna webbplats ska vara
korrekt. Men det ges ingen direkt eller indirekt garanti för innehållets korrekthet och 
Konferensstaden tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. Information på
denna webbplats kan därför innehålla felaktigheter. Priser och innehållsutbud
kan ändras av VisitSundsvall när som helst, utan förvarning.

2. Konferensstaden tar inget ansvar för innehållet på externa webbplatser som länkar
till eller från denna webbplats. Externa länkar är en valfri service till besökarna och 
Konferensstaden kan därmed inte direkt eller indirekt garantera korrektheten i
externa webbplatsers innehåll.

3. Konferensstaden kan inte ställas till ansvar för konsekvenserna av några fel eller
ändringar på denna webbplats.

Upphovsrättsskydd/Copyright

Allt material – texter och bilder som publiceras inom visitsundsvall.se är skyddat
av lagen om upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överföring eller varje annan
form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella
ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd av Konferensstaden.

Det betyder exempelvis att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen
webbplats. Du får inte heller ta kopior och sprida dem.
Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan
medföra straff- och skadeståndsansvar.

Konferensstaden

Sök boende, lokaler och läs om referenser

Konferensverktyget

Några tidigare referenser