Välkommen till Sundsvall | Taxi Kurir

TaxiKurir bedriver taxiverksamhet för person- och budtransporter i hela Skandinavien, i egen regi eller genom franchise. Företaget bildades i Stockholm 1987 och var ursprungligen näringslivets taxiföretag i Stockholm. 1990 breddades verksamheten till att omfatta även privata och samhällsbetalda kunder.

TaxiKurir är en offensiv och ambitiös taxikoncern som genom sin ägarstruktur haft möjlighet att kraftfullt utveckla Skandinaviens största taxiverksamhet. Vi arbetar genom ett centralt moderbolag, TaxiKurir AB, med gruppens gemensamma frågor. Detta kan gälla t.ex. produkt- och systemutveckling, inköp, miljö- och kvalitetsstyrning samt marknadsföring. Dotterbolaget TaxiKurir Sverige AB ansvarar för samarbetet med de franchisetagare i Sverige som arbetar under varumärket TaxiKurir.

Alla lokala TaxiKurir-bolag driver sin verksamhet efter samma grundkoncept beträffande varumärkesprofil, service till avtalskunder samt kvalitet mm., men är samtidigt fria att komplettera sin verksamhet med lokalt specifikt anpassade tjänster. Ett gemensamt regelverk samt klart definierade policies är några av de styrverktyg som används för att samordna och kvalitetssäkra verksamheten.

Mer om Taxi Kurir

Snabbfakta

Bra att veta

Vi kör dig till och från flygplatsen - tryggt och bekvämt! Förbeställ taxi från din lokala flygplats så möter vi dig med namnskylt i ankomsthallen. Bevakning av flighter Vi bevakar din flight och anpassar hämtningstiden efter aktuell information från Luftfartsverket. TaxiKurir erbjuder oftast ett fast pris till din lokala flygplats och vi accepterar både kreditkort och kontanter (även Euro).

Taxi Kurir

Samla ihop material från Taxi Kurir inför din Sundsvallskonferens.

Geografiskt

Vägbeskrivning från

» Hämta

Konferensstaden

Sök boende, lokaler och läs om referenser

Konferensverktyget

Några tidigare referenser