Konferensstaden case:

Afshin Amouzandeh – Ortopedkliniken Sundsvall Sjukhus

Svenska Fotkirurgsällskapets årliga kongress med 150 specialister inom fotkirurgi valde Sundsvall tack vare ett stort engagemang av Sundsvalls Sjukhus med Afshin i spetsen.

Afshin hade sin vision helt klar för sig:
 ”Jag ville visa hur bra Sundsvall är som mötesplats så att vi inom några år får välkomna alla Sveriges ortopeder till Sundsvall”.

Afshin fokuserade sitt engagemang på det vetenskapliga innehållet. Konferensstaden Sundsvall tog hand om den praktiska projektledningen och kongressadministration. Bland annat sattes en egen hemsida upp för både deltagare och utställare.

Resultatet blev att deltagarna lämnade Sundsvall mycket nöjda, Afshin fick mycket beröm för ett gott värdskap och en mycket väl genomförd kongress.

Konferensstaden

Sök boende, lokaler och läs om referenser

Konferensverktyget

Några tidigare referenser