Konferensstaden case:

Christine Larsson Schedin och Lena Larsson -  PricewaterhouseCoopers, PwC

Med stor omsorg valde PwC:s TUR-kommitté Sundsvall som plats för sitt 20-årsjubileum, ett av Sveriges absolut största företagsarrangemang. Det gedigna engagemanget från Christine och Lena bidrog till succén.
Man samarbetade med Konferensstaden Sundsvall från första början och fick hjälp med att ta fram både material och att säkra upp hotellbäddar. Det hela slutade med att över 2500 PwC-medarbetare kom till Sundsvall för att tillsammans konferera, umgås och njuta av Sundsvall som nöjesstad.

Konferensstaden Sundsvall skötte all logistik med boende och alla resor till/från Sundsvall för samtliga deltagare från hela Sverige. I utvärderingen fick Sundsvall högsta betyg från både deltagarna och PwC:s högsta ledning.

Konferensstaden

Sök boende, lokaler och läs om referenser

Konferensverktyget

Några tidigare referenser