Vi kan konferens

Erfarenhet och kompetens i kombination med en fantastisk stad för konferenser gör
att du ska välja Sundsvall som konferensdestination.

 

Oavsett om ni är 15 eller 1500 personer som behöver mötas kan Konferensstaden
leverera enkelhet och helhet i upplägget. Att våra hotell och konferenslokaler ligger
med mindre än 10 minuters avstånd från varandra gör även större arrangemang
greppbara och tidseffektiva.
Spara tid – låt oss vara med och planera redan från början.

Vår kongress- och incomingbyrå hjälper dig med allt det praktiska.
Du får en projektledare/kontaktperson från planering till genomförande och hela
arrangemanget inklusive logi, konferens, måltider,
aktiviteter, resor och underhållning på samma offert.

Välj helhet eller delar bland våra tjänster:

* En egen webbplats för anmälan och registrering,
inom ramen för olika mallar kan du styra profil och innehåll.  Se exempel här

* Mottagande av anmälningar med skriftlig återbekräftelse till respektive beställare.

* Utdebitering av kongresskostnaden till respektive företag
(betalningspåminnelse vid behov).

* Sammanställning av antal och anmälningar när det gäller logi, aktiviteter, resor
och särskilda önskemål.

* Namnlistor och antal till dig, hotell och t ex aktivitetsarrangörer.

* Bemannad inregistrering.

* Ekonomisk slutredovisning till dig som beställare.

Är du Konferensstaden Sundsvalls
nästa ambassadör?

För att stimulera ett ökat engagemang i det lokala näringslivet att arrangera och
attrahera stora sammankomster till Sundsvall har Konferensstaden etablerat
Konferensstaden Sundsvalls Ambassadörspris.

Syftet är att lyfta fram personer/organisationer som aktivt verkar som ambassadörer
för Sundsvall och Konferensstaden Sundsvall. Priset går till den person, som med god
ambassadörsanda och gott värdskap, aktivt har arbetet inom sitt nätverk och fått en
större kongress eller arrangemang att förläggas i Sundsvall.

Med den årliga utnämningen följer diplom, ett stipendium på 20.000 kronor och en
MontBlanc-penna , som symboliserar själva signeringen av bokningen.

Konferensstaden

Sök boende, lokaler och läs om referenser

Konferensverktyget

Några tidigare referenser